Spisak inostranih distributera naše opreme:

Bosna i Hercegovina,
Inter-Com - Zenica, tel: ++387 32 446 330; fax: 00387 32 446 331; www.inter-com.ba
Comiz d.o.o. - Banja Luka, tel: ++387 51 228 510; fax: 00387 51 228 511
Kompanija Milojević-"Gilje-Gas" d.o.o. - Bijeljina, tel: ++387 55 255 215; www.giljegas.com
Miš d.o.o. - Tuzla , tel: +387 35 280 484; fax: 00387 35 281 510; www.mis-tuzla.com
Premijer - Doboj , tel: +387 53 206 000;
Ganges d.o.o - Doboj , tel: +387 53 205 741;
BH Tehna - Sarajevo" , tel: +387 33 776 378 ;

Crna Gora,
Mirabou d.o.o. - Podgorica , tel: +382 20 280 177; fax: 00382 20 281 125 ;
Okov d.o.o - Podgorica , tel: +382 20 443 805 ; www.okov.me


Hrvatska,
Svan d.o.o. - Karlovac , tel: +385 47 601 472 ; www.svan-ka.hr

Makedonija,
Tega - inženjering d.o.o. - Skoplje , tel: +389 23 086 094 ;

Slovenija,
Zavar - Selnica ob Dravi , tel: +386 2 673 02 55; fax.: 00 386 2 673 02 57 ;
.www.zavar.si


            "    

 

</html>;